درباره فروشگاه گوشت شهرفروشگاه گوشت شهر با بیش از 30 سال سابقه در حال حاضر امکان خرید انواع گوشت و سایر فرآورده ها را برای شما امکانپذیر نموده است.