قوانین فرشگاه گوشت شهر

مشتری گرامی از اینکه از فروشگاه گوشت شهر خرید خود را انجام میدهید سپاسگزاریم. با توجه به ماهیت اجناس و غیر قابل برگشت بودن لطفا در انتخاب خود دقت فرمایید..