قیمت : 190000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : ۲کیلو

حداقل سفارش این کالا 2 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 15000 تومان

توضیحات : وزن ران از ۱.۵تا ۳کیلو