قیمت : 170000 تومان

تخفیف : 5 درصد

عنوان : آبگوشتی

حداقل سفارش این کالا 6 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 15000 تومان

توضیحات : درهر کیلو گوشت ۵۰گرم ضایعات دارد