قیمت : 220000 تومان

تخفیف : 1 درصد

عنوان : مخصوص کباب

حداقل سفارش این کالا 1 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 5000 تومان

توضیحات : فقط بدون استخوان چربی پشت گرفته نشده