قیمت : 210000 تومان

تخفیف : 5 درصد

عنوان : گوشت شتر کوچک

حداقل سفارش این کالا 1 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 5000 تومان

توضیحات :