قیمت : 170000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : گوشت شتر مرغ مخلوط

حداقل سفارش این کالا 1 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 15000 تومان

توضیحات :