قیمت : 115000 تومان

تخفیف : 5 درصد

عنوان : گوشت گوسفند

حداقل سفارش این کالا 5 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 15000 تومان

توضیحات : فقط روزهای چهارشنبه